+995 32 2 377 320

სტატიები


შრომითი დავები


დამსაქმებლის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივი მოშლით გამოწვეული დავები 2007-2011 წლებში – შრომის კოდექსის  37 I დ) და 38 III მუხლების საფუძველზე დასაქმებულის გათავისუფლების გამო წამოჭრილი დავების მაგალითზე.
დაწვრილებით…