+995 32 2 377 320

ჯანდაცვა


იურიდიული კონსულტაცია სამედიცინო და ფარმაცევტულ საქმიანობასთან დაკავშირებული რეგულაციების, ლიცენზირების, ნებართვების გარშემო. სამედიცინო დაწესებულების დაფუძნებასთან, ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული საკითხების სამართლებრივი მხარდაჭერა. ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაცია, წარმოება, ბაზარზე დაშვება, იმპორტი.