+995 32 2 377 320

მომსახურება


იურიდიული კომპანია აგვარებს ყველა იმ საკითხს, რასაც მოაგვარებდა თქვენი კომპანიის შიდა იურიდიული სამსახური. თქვენ შეგიძლიათ, დაზოგოთ შიდა იურიდიული სამსახურის ყოველთვიური ფიქსირებული ხარჯი.

მომსახურების სახეები

 • ფიზიკური და იურიდიული პირების მომსახურება
 • კომპანიის შიდა იურიდიული საკითხების მოგვარება
 • იურიდიული დოკუმენტაციის მომზადება და რევიზია
 • ქონებისა და გარიგების რეგისტრაცია
 • ნოტარიუსთან ურთიერთობა
 • სამართლებრივი დასკვნებისა და რეკომენდაციების მომზადება
 • სამართლებრივი გარემოს ანალიზი
 • საკანონდებლო სიახლეების მიწოდება და განმარტება
 • ტრენინგების ორგანიზება და ჩატარება
 • წარმომადგენლობა მესამე პირებთან (სასამართლოში, არბიტრაჟში, სახელმწიფო სტრუქტურებში,  ბანკებთან, სადაზღვევო კომპანიებთან და სხვა ორგანიზაციებთან)
 • ურთიერთობა თქვენს პარტნიორებთან, კონტრაქტორებთან, თანამშრომლებთან.

მომსახურების პირობები

ჩვენ გთავაზობთ მომსახურების სხვადასხვა პირობებს

ერთჯერადი მომსახურება:

 • მოგვმართავთ კონკრეტული სამართლებრივი საკითხის მოსაგვარებლად;
 • ვაფორმებთ ერთჯერად ხელშეკრულებას, რომლითაც განისაზღვრება მომსახურების გაწევის პირობები;
 • ხელშეკრულება ძალაშია იმ ვადით, რაც დათქმული იქნება თქვენთვის სასურველი საკითხის მოსაგვარებლად.

ჩარჩო ხელშეკრულება:

 • ხელშეკრულება ფორმდება თქვენთვის სასურველი ვადით;
 • მომსახურების პირობებზე შეთანხმება ხორციელდება წინასწარ;
 • ანაზღაურება წარმოებს რეალურად გაწეული მომსახურების შესაბამისად;
 • თქვენ არ ხართ შებოჭილი ვალდებულებებით, თუმცა იცით, რომ საჭიროების შემთხვევაში ჩვენგან კვალიფიციურ სამართლებრივ დახმარებას მიიღებთ.

იურიდიული მხარდაჭერის აუთსორსინგი:

 • ხელშეკრულების თანახმად უზრუნველვყოფთ თქვენი კომპანიის იურიდიულ მხარდაჭერას.
 • იურიდიული მხარდაჭერის აუთსორსინგი წარმოადგენს ერთგვარ დაზღვევას; კლიენტმა იცის, რომ საჭიროების შემთხვევაში იურიდიული მომსახურება გარანტირებული იქნება.
 • წინასწარ ვთანხმდებით მომსახურების პირობებსა და ვადაზე;
 • შესაძლებელია როგორც სრული (ხელშეკრულების ფარგლებში ნებისმიერი იურიდიული საკითხის მოგვარება), ასევე ნაწილობრივი (კლიენტი საკუთარი საჭიროებისამებრ წინასწარ განსაზღვრავს მომსახურების პაკეტს) აუთსორსინგი.
 • საჭიროების შემთხვევაში, ჩვენი იურისტი საქმიანობას უშუალოდ თქვენს კომპანიაში განახორციელებს.
 • სააბონენტო გადასახადი გამომდინარეობს შერჩეული მომსახურების პაკეტიდან.