+995 32 2 377 320

სანოტარო სამართალი


იურიდიული კონსულტაცია სანოტარო მომსახურებასთან დაკავშირებული სადავო საკითხების შესახებ. ურთიერთობა ნოტარიუსთან.