+995 32 2 377 320

საკონსტიტუციო სამართალი


იურიდიული კონსულტაცია საკონსტიტუციო სამართალთან დაკავშირებულ საკითხებზე. საქმის წარმოება საკონსტიტუციო სასამართლოში.