+995 32 2 377 320

საგადასახადო და საბაჟო კანონმდებლობა


იურიდიული კონსულტაცია და სამართლებრივი დასკვნის მომზადება საგადასახადო კანონმდებლობით რეგულირებულ საკითხებთან დაკავშირებით. საბაჟო საზღვარზე მგზავრის, საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების გადაადგილებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი ურთიერთობები.