+995 32 2 377 320

მშენებლობა


მშენებლობის წამოწყებისა და დასრულების პროცესის სამართლებრივი უზრუნველყოფა. საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების, ლიცენზირების პროცესში იურიდიული მხარდაჭერის გაწევა, სამართლებრივი გარემოს ანალიზი, საავტორო უფლებების დაცვა.