+995 32 2 377 320

მემკვიდრეობის სამართალი


კანონით / ანდერძით მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი საკითხები. სამკვიდროს მიღებასთან, გაყოფასთან, დაცვასთან დაკავშირებული ურთიერთობები. ანდერძის შედგენა, შეცვლა ან მოშლა.