+995 32 2 377 320

ლიცენზირება – ნებართვა


სამართლებრივი მხარდაჭერა ლიცენზიების/ნებართვების მოპოვებასთან, ლიცენზიის გადაცემასთან, უზრუნველყოფის სახით გამოყენებასთან დაკავშირებით. დოკუმენტების მომზადება, წარდგენა, აუქციონში მონაწილეობა, კონსულტაცია სამართლებრივ შედეგებთან დაკავშირებით.