+995 32 2 377 320

ინტელექტუალური საკუთრება


საავტორო და მომიჯნავე უფლებებთან დაკავშირებული ურთიერთობების სამართლებრივი მხარდაჭერა. საავტორო, მომიჯნავე და მონაცემთა დამამზადებლის უფლებების დაცვა.