+995 32 2 377 320

ინვესტიცია


საინვესტიციო გარემოს სამართლებრივი ანალიზი. იურიდიული მხარდაჭერა ინვესტიციის განხორციელებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება, ნებართვების მოპოვება, რეგისტრაცია და სხვა.