+995 32 2 377 320

ენერგეტიკა


ხელშეკრულებებისა და სხვა დოკუმენტაციის მომზადება, მოლაპარაკებების წარმოება. მხარდაჭერა ნებართვების მოპოვების, საქმიანობის წარმოების სამართლებრივ მხარეებთან დაკავშირებით.