+995 32 2 377 320

გარემოს დაცვა


იურიდიული კონსულტაცია გარემოს დაცვით რეგულაციებთან, გარემოზე ზემოქმედების ნორმებთან დაკავშირებით. ნებართვის მოპოვების პროცესის სამართლებრივი მხარდაჭერა. დავების წარმოება.